Výcvik pre začiatočníkov

Mini kurz lietania

Naučíme ťa lietať!
Mini kurz lietania s možnosťou
pokračovať
na plnohodnotnú licenciu!

Súkromný Pilot
LAPL(H)

Staň sa súkromným pilotom vrtuľníkov a užívaj si možnosti rekreačného lietania pre radosť svoju a
svojich blízkych.

Súkromný Pilot PPL(H)

Staň sa súkromným pilotom vrtuľníkov a užívaj si neobmedzené možnosti rekreačného lietania alebo začni profesionálnu dráhu pilota.