Súkromný Pilot Vrtuľníkov PPL(H)

Dĺžka výcviku: 3-6 mesiacov

PPL(H)

Licencia súkromného pilota PPL je základným výcvikom, vhodným na pokračovanie do „veľkého“ letectva alebo výcvikom poskytujúcim možnosť venovať sa rekreačnému a športovému lietaniu s rodinou a priateľmi.

Popis výcviku

Absolvent výcviku PPL (H) – súkromný pilot vrtuľníkov bude schopný samostatne vykonávať lety a držiteľ tejto licencie si môže užívať lety po celej Európe, s validáciou preukazu aj po celom svete. V prípade letov do zahraničia je potrebná anglická doložka ICAO úroveň min.4, s ktorou samozrejme pomôžeme.

Požiadavky:

 • min. vek 17 rokov
 • zdravotná spôsobilosť 2.triedy (pomôžeme získať)
 • preukaz rádiotelefonistu (pomôžeme získať)
 • chuť lietať a učiť sa nové veci 🙂

Priebeh výcviku:

 • 100 h teoretickej výučby z 9 predmetov (z toho 48 hodín na učebni formou prednášok a cvičení pred začiatkom praktickej časti výcviku),
 • samoštúdium formou našej eLearning aplikácie,
 • 45 letových hodín na 2-miestnom vrtuľníku Robinson R22,
 • prípravné testy v našej eLearning aplikácií pre potreby vydania certifikátu o pripravenosti žiaka, 
 • absolvovanie skúšok z teoretických vedomostí na dopravnom úrade,
 • praktická skúška tzv. SKILL test s povereným examinátorom leteckého úradu (1:45 hod.).
 • Hotovo! Si pilot!
 • možné dodatočné preškolenie na 4-miestny vrtuľník Robinson R44