Teória IR

Dĺžka výcviku: cca 3-5 mes.

Diaľkový modulový výcvik teoretických vedomostí IR

Cieľ kurzu: Cieľom diaľkového modulového kurzu IR ( Instrument rating / Prístrojová kvalifikácia ) je výučba žiadateľa na úroveň teoretických vedomostí požadovaných pre získanie kvalifikácie IR

Popis výcviku

Vstupné požiadavky:

  • Minimálny vek: Žiadateľ musí pred začiatkom výcviku dosiahnuť vek minimálne 17 rokov
  • Vzdelanie: žiadateľ musí mať minimálne základné vzdelanie, musí mať dostatočné vedomosti z matematiky, fyziky k ľahšiemu pochopeniu kurzu, minimum sú stredoškolské vedomosti
  • Jazykové vzdelanie: žiadateľ musí mať také vedomosti zo slovenského a anglického jazyka, aby komunikácia s uchádzačom mohla prebehnúť bez jazykových bariér. Žiadateľ musí byť schopný pracovať v testovacom prostredí v angličtine
  • Zdravotné požiadavky: Pre absolvovanie kurzu sa zdravotná kvalifikácia nevyžaduje

Priebeh výcviku:

  • Detailný obsah a rozsah kurzu je uvedený v AMC1 FCL.615 (b)
  • Rozvrh diaľkového kurzu, so zoznamom predmetov, bude žiadateľovi poskytnutý pri osobnom stretnutí a pozostáva zo 150 hodín výučby. Predpokladom rozvrhu diaľkového teoretického kurzu je 15hodín samoštúdia týždenne. Čas pri prezenčnej výučbe je minimálne 10% z celkového trvania kurzu.
  • Postupový test: Je potrebné absolvovať 1 test pokroku z každého predmetu po každých 15 hodinách štúdia, vykonáva sa v e-Learningovej a testovacej aplikácii TECH-MONT helicopter company
  • Certifikát: Žiadateľovi bude vystavený certifikát o ukončení teoretických vedomostí v ATO potrebný pre absolvovanie skúšok z teoretických vedomostí na Dopravnom Úrade SR