E-LEARNING CENNÍK

Prístup do výukovej aplikácie
obsahuje:


Prípravu na skúšky na Dopravnom Úrade
1 – učebné podklady v elektronickej podobe
2 – výukové testovacie prostredie pre všetky predmety
3 – výukové videá zo všetkých predmetov
4 – preskúšavací mód (časom a počtom otázok zhodný s DÚ)


Prípravu na praktickú časť výcviku v leteckej škole

5 – osnovy praktickej časti letového výcviku s popisom letových cvičení


Prípravu pre získanie osvedčenia rádiofonistu
6 – učebné podklady, výukové testovacie prostredie

LICENCIAOBSAH12 mes.9 mes.6 mes.3 mes.1 mes.
ATPL(A)(H) IR, CPL(A)(H)1,2,3,4600€500€400€300€200€
IR1,2,3,4300€250€200€150€100€
Fi (A)(H)1,2,4300€250€200€150€100€
PPL,LAPL(A)(H), SPL1,2,3,4,5,6200€180€150€110€80€
AviationExam predĺženie prístupu180€160€120€70€25€