Obchodný Pilot Vrtuľníkov CPL(H)

Dĺžka výcviku: cca 30 dní

CPL(H)

Licencia  obchodného pilota vrtuľníkov – CPL(H) oprávňuje pilota vrtuľníka vykonávať obchodné lety za úplatu ako napr. výškové práce, vyhliadkové lety, civilné lety či práca pilota v záchrannom vrtuľníku.

Popis výcviku

Požiadavky:

 • licencia PPL (H)
 • zdravotné osvedčenie I. triedy
 • nálet min. 155 hodín vrátane 50 hodín vo funkcii veliaceho pilota(PIC) z toho 10 hodín tvoria prelety

Priebeh výcviku:

 • Teoretická výučba v rozsahu 250 hodín (eLearning + konzultácie) na úrovni vedomostí pre CPL(H)
 • Praktický výcvik v rozsahu 35 hodín 
  • 25 hodín letu podľa VFR z čoho až 5 hodín môže tvoriť výcvik v FS, FTD 2/3, alebo FNTP II/III
  • 10 hodín letu, z čoho 5 hodín môže tvoriť výcvik prinajmenšom v FTD I alebo FNTP I vrtuľníka alebo letúne prístrojov (nie je potrebné pokiaľ uchádzač už absolvoval výcvik IR/SE)  
  • 5 hodín nočných letov (nie je potrebné pokiaľ uchádzač už absolvoval výcvik VFR noc) 
 • potreba úspešne absolvovať teoretické skúšky z 9 predmetov na Dopravnom úrade,
 • záverečný SKILL test s examinátorom leteckého úradu