Osvedčenie FI(H)

Dĺžka výcviku: cca 30 dní

FI(H)

Inštruktorská kvalifikácia pilota vrtuľníkov – FI (H) oprávňuje pilota vrtuľníka vykonávať letový výcvik pre kadeta na získanie preukazu spôsobilosti LAPL(H), PPL(H)

Popis výcviku

Požiadavky:

  • nálet 10hodín prístrojového lietania, z toho môže byť vykonaných 5 hodín na FSTD
  • zdravotné osvedčenie I. alebo II. triedy
  • pre držiteľa PPL(H) nálet minimálne 250 hodín vrátane 200 hodín vo funkcii veliaceho pilota(PIC), z toho 20 hodín tvoria prelety, sú potrebné teoretické vedomosti na úrovni CPL(H)
  • pre držiteľa CPL(H) nálet minimálne 100 hodín vo funkcii veliaceho pilota(PIC)
  • Vstupná skúška – Žiadateľ musí absolvovať vstupnú skúšku s kvalifikovaným FI(H)-, založenú na požiadavkách preskúšania odborných spôsobilosti žiadateľa v rozmedzí 6mesiacov pred začiatkom kurzu

Priebeh výcviku:

  • FÁZA I.Teoretická výučba v rozsahu 125 hodín (eLearning + konzultácie) na úrovni vedomostí pre FI(H) v ATO TECH-MONT helicopter company
  • FÁZA II. Praktický výcvik technika pilotovania
  • FÁZA III. Praktický výcvik navigácia
  • FÁZA III. Praktický výcvik opakovanie
  • záverečný SKILL test s examinátorom leteckého úradu