Súkromný Pilot LAPL(H)

Dĺžka výcviku: 3-6 mesiacov

LAPL(H)

Ide o licenciu pilota ľahkých vrtuľníkov, ktorá je určená najmä na rekreačné účely s rodinou a priateľmi. Oproti licencii UL  je možnosť pokračovať na vyššiu licenciu PPL(H) – rozdielovým kurzom. Držiteľ licencie LAPL(H) je oprávnený vykonávať funkciu veliteľa jednomotorového piestového vrtuľníka pre neobchodné lety. 

Popis výcviku

Absolvent výcviku LAPL(H) – pilot ľahkých vrtuľníkov je oprávnený vykonávať neobchodné lety ako veliteľ vrtuľníka. Licencia LAPL(H) je určená najmä na rekreačné a športové lietanie, a lety pre potešenie svoje a svojich známych. Možnosť pokračovať na vyššiu licenciu PPL(H).

Požiadavky:

 • min. vek 17 rokov
 • zdravotná spôsobilosť 2.triedy (poskytneme informácie)
 • preukaz rádiofinistu (poskytneme informácie a vrámci teoretickej výučby pripravíme na skúšku + eLearning aplikácia)
 • chuť lietať a učiť sa nové veci 

Priebeh výcviku:

 • 100 h teoretickej výučby z 9 predmetov (z toho 48 hodín v učebni formou prednášok a cvičení pred začiatkom praktickej časti výcviku),
 • samoštúdium formou našej eLearning aplikácie,
 • 40 letových hodín na 2-miestnom vrtuľníku R22 alebo 4-miestnom vrtuľníku R44,
 • prípravné testy v našej eLearning aplikácií pre potreby vydania certifikátu o pripravenosti žiaka, 
 • absolvovanie skúšok z teoretických vedomostí na dopravnom úrade,
 • praktická skúška tzv. SKILL test s povereným examinátorom leteckého úradu (1:45 hod.)
 • Hotovo! si pilot!