Teória ATPL(H)IR

Dĺžka výcviku: 8-18 mesiacov

Diaľkový modulový výcvik teoretických vedomostí ATPL(H)IR

Cieľ kurzu: Cieľom diaľkového modulového kurzu ATPL(H) je výučba žiadateľa na úroveň teoretických vedomostí požadovaných pre získanie kvalifikácie ATPL(H)IR.

Požiadavky:

 • Minimálny vek: Žiadateľ musí pred začiatkom výcviku dosiahnuť vek minimálne 17 rokov
 • Vzdelanie: žiadateľ musí mať minimálne základné vzdelanie, musí mať dostatočné vedomosti z matematiky, fyziky k ľahšiemu pochopeniu kurzu, minimum sú stredoškolské vedomosti
 • Jazykové vzdelanie: žiadateľ musí mať také vedomosti zo slovenského a anglického jazyka, aby komunikácia s uchádzačom mohla prebehnúť bez jazykových bariér. Žiadateľ musí byť schopný pracovať v testovacom prostredí v angličtine
 • Zdravotné požiadavky: Pre absolvovanie kurzu sa zdravotná kvalifikácia nevyžaduje

Priebeh výcviku:

 • Rozvrh diaľkového kurzu, so zoznamom predmetov, bude žiadateľovi poskytnutý pri osobnom stretnutí a pozostáva z:
  • Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi PS PPL(H): 650 hodín
  • Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi PS CPL(H): 400 hodín
  • Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi IR(H): 500 hodín
  • Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi CPL(H) a IR(H): 250 hodín

Teoretická skúška sa musí ukončiť pred absolvovaním praktickej skúšky pre ATPL(H)

 • Trvanie kurzu:
  • ATPL(H)-650 36 t. Držitelia PPL(H)
  • ATPL(H)-500 27 t. Držitelia IR(H)
  • ATPL(H)-400 21 t. Držitelia CPL(H)
  • ATPL(H)-250 14 t. Držitelia CPL(H) a IR(H)
  • ATPL(H)-150 8 t. Držitelia ATPL(A)

Postupový test: Je potrebné absolvovať 1 test pokroku z každého predmetu po každých 15 hodinách štúdia, vykonáva sa v e-Learningovej a testovacej aplikácii TECH-MONT helicopter company

 • Certifikát: Žiadateľovi bude vystavený certifikát o o ukončení teoretických vedomostí v ATO potrebný pre absolvovanie skúšok z teoretických vedomostí na Dopravnom Úrade SR