Typové kvalifikačné kategórie

POPIS KURZU
Určený pre pilotov s LAPL(H), PPL(H) alebo CPL(H) licenciou, ktorí majú záujem získať typovú kvalifikáciu R22, R44, MD530.


DĹŽKA KURZU
Kurz môže trvať od 4 do 6 dní v závislosti od času stráveného uchádzačom a jeho dostupnosti.


ŠTRUKTÚRA KURZU


a) teoretické pokyny
Uchádzač musí absolvovať kurz autorizovanej teoretickej typovej kvalifikácie, ktorý bude trvať minimálne 14 hodín. Podklady pre výučbu budú poskytnuté uchádzačovi v elektronickej podobe, vo forme prístupu do výukovej aplikácie, ako aj prezenčnou konzultáciou s pozemným alebo letovým inštruktorom


b) teoretická skúška
Uchádzač musí preukázať svoje znalosti v teoretickej skúške použitím našej testovacej aplikácie


c) skúsenosti a akrditácia
Žiadateľ absolvuje kurz typovej kvalifikácie v trvaní najmenej 5 hodín

LETOVÁ SKÚŠKA
Po ukončení svojho praktického kurzu bude mať kadet 6 mesiacov na vykonanie praktickej skúšky, počas ktorej preukáže poverencovi dopravného úradu svoje teoretické a praktické schopnosti.

R22

R44

MD 530